Den 10 augusti förliste Vasa på sin jungfrufärd.

När Vasa bröt vattenytan 1961, 333 år senare, var hon ett stycke nästan orört 1600-tal.
   Genom tvärvetenskaplig forskning och praktiskt bevarande arbetar Vasamuseet för att även framtidens människor ska få uppleva och lära av Vasa och hennes samling.


Läs mer >> Så bevarar vi Vasa


Just nu behandlas järnbeslag till två block. Efter behandlingen placeras föremålen i museets torrmagasin för metallföremål ur samlingen.

Först extraheras salterna ur järnet. Därefter behandlas järnet med DINITROL® Pasta för att den har längst hållbarhet och kan avlägsnas om det skulle behövas för vidare studium eller analys.

DINITROL® Pasta används därför att Riksantikvarieämbetets undersökning, hur rostskyddsmedel fungerar som rostskydd av arkeologiskt jordfunnet järn, visade att DINITROL® Pasta var bäst. 

Läs mer >>Rostskyddsmedel för omålat järn

Sök efter produkt
 
 
Webbplatspolicy, Copyright © DC-SVERIGE AB 2011. All rights reserved.  Produktion:Brynolf & Co/Lindelöf & Co. www.lindelof-co.se