Dinitrol® utvecklar produkter som är
skonsammare för miljön sedan 1980-talet


EFTEC® /DINOL®  har alltid haft målsättningen att utveckla produkter och systemlösningar för en hållbar miljö.
Redan på 1970- och 1980-talen ersatte lågaromatisk lacknafta tidigare starka aromatiska lösningsmedel. Därefter har utvecklingen fortsatt med allt högre torrhalter. Men framförallt mot vattenburna produkter och produkter utan lösningsmedel, som eliminerar utsläppen av VOC (Volatile Organic Compound). Parallellt har systemlösningarna utvecklats för att säkerställa en hållbar miljö. Mycket ett resultat av EFTEC® /DINOL® s nära samarbete med bilindustrin.

Självklart uppfyller samtliga Dinitrol®s produkter EU direktiv 2004/42/EG och senare kompletterande direktiv gällande begränsningar av VOC-utsläpp.

Läs mer vilka produkter som är VOC free>>
Sök efter produkt
 
 
Webbplatspolicy, Copyright © DC-SVERIGE AB 2011. All rights reserved.  Produktion:Brynolf & Co/Lindelöf & Co. www.lindelof-co.se