Dinitrol®s VOC free produkter, som eliminerar
utsläppen av VOC och ger en bättre arbetsmiljö.


Följande produkter är VOC free med mycket små mängder eller helt utan lättflyktiga organiska föreningar (0,8% ned till 0%).

Rostskydd
- Dinitrol®  40  >>
- Dinitrol®  3624   >>
- Dinitrol®  Annitrol   >>
- Dinitrol®  RC 800   >>  
- Dinitrol®  VCI UNI 0-40   >>

Ljuddämpning/rostskydd
- Dinitrol®  9220   >>

Lim- och tätning
- DaCar®  MS-SG   >>
- DaCar®  MS-W, G, B 1-K MS Polymer   >>
- Dinitrol®  F 500   >>
- Dinitrol®  501 FC   >>
- Dinitrol® 506   >>
- Dinitrol®  9100 HM-LC   >>
Dinitrol®s VOC low produkter, som radikalt minskar utsläppen av VOC och ger en bättre arbetsmiljö.

Följande produkter är VOC low med små mängder lättflyktiga organiska föreningar (<5%).

Rostskydd
- Dinitrol®  448   >>
- Dinitrol®  964   >>
- Dinitrol® 970   >>
- Dinitrol® 975   >>

Lim- och tätning
Dinitrol®  512 HM-LC   >>

Sök efter produkt
 
 
Webbplatspolicy, Copyright © DC-SVERIGE AB 2011. All rights reserved.  Produktion:Brynolf & Co/Lindelöf & Co. www.lindelof-co.se